Privacyverklaring CloseAlert B.V.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en van de bezoekers van onze website. Wij behandelen alle persoonsgegevens die u ons verschaft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dat betekent onder andere dat wij: Duidelijk vermelden hoe wij persoonsgegevens verzamelen en met welke doeleinden wij deze verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Ons inspannen om niet meer persoonsgegevens te verzamelen dan echt noodzakelijk voor onze legitieme doeleinden. U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 1 december 2014.

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Wij kunnen op twee manieren persoonsgegevens verzamelen: U kunt ons uw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld via een contact- of bestelformulier op de website, een e-mailbericht, of in een telefoongesprek. U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, door onze website te bezoeken. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver.

Onze algemene doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens in het algemeen voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verzameling en analyse van klantberichten. Als u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen, kunnen wij u benaderen met informatie over gerelateerde diensten en u vragen of u daarin interesse heeft.

Onze specifieke doeleinden

Welke van uw specifieke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en waarom, hangt af van hoe u onze website gebruikt en welke diensten u van ons ontvangt.

Surfen op onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen of te registreren. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 1 maand.

Voor sommige functionaliteiten op de website worden cookies gebruikt. Dat zijn kleine bestandjes die uw browser op uw apparaat opslaat om bepaalde instellingen te onthouden en uit te lezen. U kunt cookies naar eigen wens aanpassen en verwijderen. Voor meer algemene informatie over cookies, kunt u kijken op http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies en voor meer specifieke informatie kunt u www.cookierecht.nl in de gaten houden.

Wij houden algemene, niet-persoonlijke statistieken bij over hoe onze website wordt gebruikt door het publiek, met behulp van Google Analytics. Dit doen wij om onze website en diensten verder te kunnen verbeteren. Voor meer informatie over Google Analytics en uw privacy, zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&ref_topic=2919631.

Onze website bevat knoppen om bepaalde dingen delen via Twitter en LinkedIn. De code voor deze knoppen wordt aangeleverd door de sociale media zelf en daarbij wordt normaal gesproken automatisch een cookie geplaatst. Als u een blogpost deelt via de sociale media, wordt dit door Twitter of LinkedIn vastgelegd. Wij hebben geen invloed op het privacy- en cookiebeleid van deze partijen. U kunt de privacy policies van Google, LinkedIn en Twitter naslaan als u meer wilt weten over hoe deze bedrijven omgaan met uw persoonsgegevens.

Een bestelling plaatsen

Als u op onze website een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens gebruikt om de bestelling af te handelen: - NAW gegevens - Bedrijfsnaam - E-mailadres - Telefoonnummer - Factuuradres - Betalingsgegevens

Communiceren met ons en op de hoogte blijven van onze producten en diensten

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw: - Naam - Bedrijfsnaam - E-mailadres - Telefoonnummer

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Nadat u uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, wordt deze automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden: - Per mail - Via sociale media

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie heeft met ons bedrijf, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgeegevens. Wij nemen onder andere de volgende maatregelen: - Toegang tot de applicatie met persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. - Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS/SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy policy, dan kunt u deze stellen via info@closealert.com.